Foto: unsplash.com

Nye regler for bruk av bonuspoeng opptjent på reiser betalt av Presteforeningen

Fra 1. januar 2019 er det innført nye skatteregler for rabatter i arbeidsforhold og arbeidsgivers rapporteringsplikt på dette. For Presteforeningens del er dette særlig aktuelt vedørende bonuspoeng opptjent på reiser betalt av Presteforeningen, som senere benyttes til å eventuelt betale for private reiser. Reglene forplikter arbeidsgivere til å skatteinnberette de ansattes private bonusbruk. Dette vil gjelde bonuspoeng opptjent etter 01.01.2019. Da dette er en oppgave som er svært tidkrevende og umulig å kontrollere har Presteforeningen valgt å innføre følgende ordning:

• Det er ikke tillatt å bruke bonuspoeng opptjent på reiser betalt av Presteforeningen til private reiser
• Hvis en likevel velger å registrere bonuspoeng på reiser betalt av Presteforeningen, skal de brukes på reiser for Presteforeningen

Dette gjelder både Presteforeningens tillitsvalgte og de tilsatte i PFs sekretariat.

Det er etter dette den enkelte som har ansvar for å holde oversikt over egne bonuspoeng og sikre at de ikke tar ut bonuspoeng opptjent på reiser for Presteforeningen, til private formål.