Lover

Oversikt over lover som regulerer presters arbeidsvilkår og yrkesutøvelse. Lenkene fører til LovData – den offisielle nettsiden for publikasjon av norske lover. Lenker til sentrale forskrifter hjemlet i den enkelte lov finnes på de samme sidene hos LovData.

Grunnloven

Ansettelse, arbeidsforhold, arbeidsmiljø og HMS-arbeid

Diskriminering og likestilling

Ferie

Helligdager og helligdagsfred

Kollektiv arbeidsrett

Offentlig forvaltning

Trygd og pensjon

Div. lover som berører utøvelse av prestetjeneste

Div. lover, regler og bestemmelser fra kirken.no