Om pensjon

Presteforeningens sekretariat får en del spørsmål om pensjon, AFP, hvor lenge det lønner seg å stå i jobb, vikariater og enkelttjenester som pensjonist, og en rekke andre spørsmål.

Fordi pensjonsordninger er forskjellige mellom ulike virksomheter og fordi pensjonsgrunnlag og pensjonsberegning gjøres på individuelt grunnlag er vi tilbakeholdne med å gi generelle råd på nettsiden. På denne siden har vi derfor samlet en del ressurser som kan være aktuelle å benytte seg av.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med sekretariatet, på e-post eller telefon 23 08 16 00.