Skygge av person på betongvegg

Foto: Kristianne Marøy

Skygge av person på betongvegg

Foto: Kristianne Marøy

Seminar: Taushetsplikt og avvergeplikt for prester og andre kirkelige tilsatte

Norsk Selskap for Kirkerett inviterer til seminar om Taushetsplikt og avvergeplikt for prester og andre kirkelige tilsatte.

Seminaret finner sted i Oslo bispegård (St. Halvardsplass 3, Oslo) 31. oktober 2018 kl. 12.00-15.30.

Hovedbolk: Taushetsplikt og avvergeplikt for prester og andre kirkelige tilsatte – fenomenforståelse, empiri samt utvalgte juridiske problemstillinger

Innledere er:
Morten Holmboe, professor, PhD, Politihøgskolen, Forskningsavdelingen
Kjartan Leer-Salvesen, førsteamanuensis, PhD, Høgskolen i Volda, Avdeling for humanistiske fag og lærerutdanning
Solveig Karin Bø Vatnar, psykologspesialist, PhD, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Helseregion Sør-Øst, Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Nærmere informasjon om programmet sendes ut i forkant av seminaret.

Seminaret er åpent. Gratis for medlemmer av selskapet, kr. 250,- for ikke-medlemmer.

Påmelding til mailto:aa333@kirken.no innen 24. oktober 2018.