Prester snakker om bibeltekster

Foto: Kristianne Marøy

Prester snakker om bibeltekster

Foto: Kristianne Marøy

AKS – rapportering av lokalt studiearbeid

Fra 1. jan 2021 ble reglene for hvor mange samlinger som kreves og antall deltakere som må være tilstede for å kunne søke om kursstøtte endret. Nå er regelen at kursene må bestå av minimum 4 timer, og det må være minimum 4 deltakere på kurset. For at en deltaker skal telle som gyldig deltaker, må vedkommende ha vært tilstede i 75% av kurstiden. Dette året gjelder også unntaksregelen om digitale samlinger som følge av korona, dvs at både fysisk og nettbaserte samlinger kan rapporteres.

Husk å fylle ut lokallagets kontonummer, samt signere rapporteringsskjemaet. Rapporteringsskjemaet sendes til : tjentland@prest.no innen 10.12.22

Skjemaer

AKS Rapporteringsskjema Brukes til å rapportere om gjennomført kurs, deltakelse, antall timer etc.
AKS kursdokumentasjon Mal for kursbevis til deltakerne.
AKS Innmeldingsskjema Brukes til å melde inn plan FØR kurset skal holdes
Innmeldte kurs 2022 Disse kursene er innmeldt til PF i 2022