Korona

Her finner du alt stoff Presteforeningen har publisert vedrørende Korona.

Felles uttalelse fra partene i KA om koronapandemien

KA og arbeidstakerorganisasjonene følger situasjonen nøye og har tett dialog for å finne løsninger på utfordringene som våre medlemmer – alle ansatte, alle kirkelige organer og øvrige virksomheter tilknyttet KA nå står i. Her kan du lese en felles uttalelse fra partene.

More-button

Koronabudskap fra Presteforeningens leder til medlemmene (16.3.20)

- Mange av dere, jeg vil tro de fleste, opplever at arbeidshverdagen snus på hodet. Man får nye oppgaver, og arbeidsplaner må legges til side. De tillitsvalgte har en viktig rolle i denne situasjonen, sier leder Martin Enstad i denne hilsenen til Presteforeningens medlemmer.

More-button

Leders påskehilsen

- Kirken har en viktig rolle som en røst for nestekjærlighet, for nødvendige forsakelser og for tålmodighet, skriver leder Martin Enstad i sin påskehilsen til medlemmene.

More-button