Arbeidstakerforhold og medbestemmelse i koronatider

God medbestemmelse er avgjørende

Det store flertallet av Presteforeningens medlemmer jobber i rettssubjektet Den norske kirke. I denne virksomheten opplever vi nasjonalt at det er et tett og godt samarbeid mellom arbeidsgiver, Presteforeningen og verneombudet. Så er det fortsatt noen utfordringer med å få medbestemmelsen til å fungere like bra på bispedømme- og prostinivå. Noen steder fungerer det veldig godt og noen steder legges det nå ned en innsats for å få dette opp og gå. Presteforeningen har en egen side som oppdateres med informasjon og veiledning om hva som gjelder i denne situasjonen. Medlemmer som har ytterligere spørsmål oppfordres til å ta dette opp med sin lokallagsleder, som ved behov kan ta det videre til stiftstyreleder, som igjen kan løfte det til nasjonalt nivå hvis det trengs avklaringer. Nasjonalt lages det nå en rekke føringer som gjelder for hele virksomheten.  Innenfor de nasjonale løsningene må det så lages ordninger både på bispedømmeplan, og særlig på lokalt plan. Det er viktig at det som besluttes i prostiet og bispedømmene er innenfor de nasjonale retningslinjene.

Så vet vi at dette varierer mer i andre virksomheter der Presteforeningen har medlemmer.  Vi oppfordrer medlemmer i andre virksomheter som har spørsmål til å ta kontakt med sin tillitsvalgte for å få råd og veiledning. Tillitsvalgte må gjerne ta kontakt med sekretariatet hvis man trenger råd og veiledning.

Vi ser også at noen av spesialprestene, prostene og kontoransatte som har sitt tilsettingsforhold i rettssubjektet Den norske kirke ikke får tilstrekkelig oppfølging av sin arbeidsgiver. Ta gjerne kontakt med lokallagsleder eller stiftsstyreleder dersom du trenger bistand eller har noe å melde fra om.

Fleksibilitet – begge veier

Dette er en krise som fordrer at vi alle er fleksible, men den denne fleksibiliteten må i arbeidslivet gå begge veier. Det store flertall av Presteforeningens medlemmer jobber i virksomheter som ikke står i fare for å gå konkurs. De aller fleste stillinger er finansiert av offentlige midler. Det store flertall av våre medlemmer kan derfor legge til grunn at arbeidsgiver ikke behøver å gå til permisjoner, og at lønna kommer som vanlig. Medlemmer som står i fare for å bli permittert bes ta kontakt med sekretariatet. Vi som arbeidstakere skal være fleksible på den måten at vi får nye arbeidsoppgaver, og kanskje må jobbe på andre tider og steder enn vi hadde planlagt. Samtidig forventer vi også en arbeidsgiver som bruker medbestemmelsen aktivt, og lytter til de tillitsvalgte og verneombudene. De tillitsvalgte er i denne situasjonen viktige medspillere for å finne de gode løsningene.

Til deg som er tillitsvalgt

Du har en viktig oppgave i disse dager! Hold kontakt med medlemmene dine. Vær gjerne frimodig og tydelig i din kommunikasjon med arbeidsgiver, du skal kunne forvente at dere har en åpen dialog og at du holdes orientert. Dette gjør at du på din side kan være en løsningsorientert bidragsyter på vegne av de ansatte. Ta kontakt med overordnet tillitsvalgt eller sekretariatet dersom du har spørsmål eller støter på utfordringer.

Relaterte artikler

Korona-virus. Arbeidstakerrelaterte spørsmål

SIST OPPDATERT 12. november. Her kan du lese om dine rettigheter og plikter som arbeidstaker ved situasjoner knyttet til koronaviruset. Presteforeningen oppfordrer til å oppsøke og følge informasjon og råd fra helsemyndigheter og arbeidsgiver.

More-button

Leders påskehilsen

- Kirken har en viktig rolle som en røst for nestekjærlighet, for nødvendige forsakelser og for tålmodighet, skriver leder Martin Enstad i sin påskehilsen til medlemmene.

More-button

Kategorier

Aktuelt

Emneknagger

Korona