Prest ved skrivebord blar i salmebok

Foto: Kristianne Marøy

Prest ved skrivebord blar i salmebok

Foto: Kristianne Marøy

Nyttige presteressurser i koronatider

På denne siden har vi samlet noen av retningslinjene og ressursene som er aktuelle for prestenes arbeidsoppgaver i disse korona-tider.

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Konfirmasjonsundervisning

Menighetsrådsmøter og andre møter

Annet

Relaterte artikler

Koronabudskap fra Presteforeningens leder til medlemmene (16.3.20)

- Mange av dere, jeg vil tro de fleste, opplever at arbeidshverdagen snus på hodet. Man får nye oppgaver, og arbeidsplaner må legges til side. De tillitsvalgte har en viktig rolle i denne situasjonen, sier leder Martin Enstad i denne hilsenen til Presteforeningens medlemmer.

More-button

Korona-virus. Arbeidstakerrelaterte spørsmål

SIST OPPDATERT 12. november. Her kan du lese om dine rettigheter og plikter som arbeidstaker ved situasjoner knyttet til koronaviruset. Presteforeningen oppfordrer til å oppsøke og følge informasjon og råd fra helsemyndigheter og arbeidsgiver.

More-button

Kategorier

Aktuelt

Emneknagger

Korona