Digital Nordisk Helseprestkonferansen: Relasjonsintenst arbeid – hva gjør det med oss?

Webinar: Nordisk konferanse for prestetjenesten i helsesektoren 6.-7. september 2021.

Tema for konferansen er:
«Relasjonsintenst arbeid – hva gjør det med oss?»

Gjennom faglige bidrag og erfaringsdeling vil vi bruke to dager til å se nærmere på yrkesutøveren, og hvordan møter med pasienter, pårørende og ansatte påvirker oss. Ett fokus vil være på det å arbeide tett på mennesker. Et annet å arbeide i livssynsåpne institusjoner. Et tredje å stå i situasjoner som dirrer av etiske dilemmaer. Hvem blir vi i møte med alt dette – olje eller sand i maskineriet?

Hovedprogram:

MANDAG 6. SEPTEMBER
Kl. 08.20 Ord for dagen v/Anne Beth Gilja Johansen, Stavanger universitetssjukehus
Kl. 08.30 Åpning av webinaret v/ledende sykehusprest Helge Hansen og v/adm. dir. Helle Schøyen, Stavanger universitetssjukehus
Kl. 08.45 Kjetil Moen: Relasjonsintenst arbeid – profesjonell praksis med personlig risiko
Kl. 09.45 Pause
Kl. 10.00 Ole Raakjær: I møte med den lidende – hva er mitt, hva er den andres, og hva er vi felles om?
Kl. 10.45 Pause
Kl. 11.00 Verksteder i «breakout rooms». (Se fullstendig program nedenfor for beskrivelse av de ulike verkstedene)
Kl. 12.45 Ingunn Wetteland Michaelsen og Marta Høyland Lavik, Stavanger universitetssjukehus: Religions- og kulturmøter på sykehus og sykehjem – hvor trykker skoen?
Kl. 13.30 Pause
Kl. 13.45 Åpent forum v/Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH). Nytt fra ReChap.
Kl. 14.45 Avrunding v/Helge Hansen

TIRSDAG 7. SEPTEMBER
Kl. 08.30 Ord for dagen v/Angelika Maria Fjetland
Kl. 08.40 Henrik Syse: Relasjonsintenst arbeid og moralsk stress – å være profesjonell i moralske minefelt
Kl. 09.40 Pause
Kl. 09.55 Prestetjenesten og det livssynsåpne samfunnet: Når vi skal være alt for alle – hvem blir vi da?
Glimt inn i liturgisk og organisatorisk praksis fra ulike institusjoner (5-6 min. på hver): (i) Lars Helge Myrset, Tasta sykehjem, (ii) Liv Ingrid Svela, Haukeland universitetssjukehus, (iii) Karen Lorentzen, Finnmarkssykehuset, (iv) Anne Beth Gilja Johansen, Stavanger universitetssjukehus, (v) Ingrid Vassli Flateby og Kristin Kolstad, Oslo universitetssykehus
Beret Bråten: Kritiske innspill fra sidelinjen
Kl. 11.15 Pause
Kl. 11.30 Ole Raakjær: Institusjonspresten som balansekunstner mellom konkurrerende narrativer
Kl. 12.15 Avslutning av webinaret v/Helge Hansen, Stavanger universitetssjukehus

Se nedenfor for fullstendig program, samt lenke til mer informasjon og til påmelding.

Pris: kr 350,00

Påmeldingsfrist: 20.august