Nordisk Helseprestkonferansen: Relasjonsintenst arbeid – hva gjør det med oss?

Nordisk konferanse for prestetjenesten i helsesektoren 6.-8. september 2021.

Arrangørene i Helse Stavanger er innstilt på å gjennomføre konferansen, forhåpentligvis med fysisk oppmøte på Sola utenfor Stavanger. Mot slutten av mai vil det bli tatt en avgjørelse om konferansen skal omgjøres til webinar i stedet, dersom smitte-/vaksinesituasjonen tilsier det. Det er laget program både for fysisk og digital konferanse .

Tema for konferansen er:
«Relasjonsintenst arbeid – hva gjør det med oss?»

Velkommen til Sola høsten 2021!

Gjennom faglige bidrag, erfaringsdeling og kulturelle innslag vil vi bruke dagene sammen til å se nærmere på yrkesutøveren, og hvordan møter med pasienter, pårørende og ansatte påvirker oss. Ett fokus vil være på det å arbeide med døden. Et annet å arbeide i livssynsåpne institusjoner. Et tredje å stå i situasjoner som dirrer av etiske dilemmaer. Hvem blir vi i møte med alt dette – olje eller sand i maskineriet?

Spennende foredragsholdere som Ole Raakjær, Henrik Syse, Kjetil Moen og Marta Høyland Lavik blir med. Det vil også bli tid til et besøk til jærstrendene.

Sted: Konferanse er lagt til vakre omgivelser ved Solastranden på Clarion Hotel Air, i gangavstand fra Stavanger Lufthavn Sola.

Pris for fysisk arrangement:

Early bird-pris innen 1.mai med overnatting: kr 5700
Early bird-pris innen 1.mai uten overnatting: kr 3000
Pris med overnatting etter 1.mai: kr 6100
Pris uten overnatting etter 1.mai: kr 3400

Begrensede plasser, så vær tidlig ute med påmelding. Dersom enmetersregelen oppheves, vil vi åpne opp for flere. Faktura vil bli tilsendt før sommeren. Ingen avbestilling etter 5.juni, påmeldingen er da bindende.

Vi ser fram til etterlengtet faglig påfyll, og forhåpentligvis til å møtes i flotte omgivelser på Sola.

Se nedenfor for fullstendig program, samt lenke til mer informasjon og til påmelding.

Dersom det blir webinar blir det ny påmeldingsfrist og ny pris.

Program Program fysisk konferanse