Informasjon fra Fagutvalg for prester i helsesektoren

Utvalget består av Aud Irene Svartvasmo (i midten foran), Anne Jørstad (til høyre foran), Håvard Ervik, sekretær (til høyre bak) og Helge Alsaker Solheim, leder (til venstre bak). Rådgiver Anne Beate Tjentland er kontaktperson i Presteforeningens sekretariat (til venstre foran)

For å informere om de saker Fagutvalget behandler sendes det ut informasjonsbrev.

Fagutvalget kan kontaktes via e-post.

Nyhetsbrev fra FAPH