Informasjon fra Fagutvalg for prester i helsesektoren

Utvalget består av

Faste medlemmer:
Bjarte Lien Eie, sykehusprest, Akershus universitetssykehus
Ingeborg Overvoll, sykehusprest, Nordlandssykehuset
Asle Røhne Rossavik, sykehjemsprest, Oslo Bispedømme
Aud Irene Svartvasmo, sykehusprest, Diakonhjemmet Sykehus

Varamedlemmer:
Anne Birgitte Bødtker Ruus, sykehusprest, Haugesund og Valen sjukehus
Angelika Maria Fjetland, sykehusprest, Stavanger Universitetssykehus

For å informere om de saker Fagutvalget behandler sendes det ut informasjonsbrev.

Fagutvalget kan kontaktes via seniorrådgiver Anne Beate Tjentland i PFs sekretariat.