Forsiden < Fag og profesjon < Profesjonsetikk

Profesjonsetikk

Som profesjonsforening tar Presteforeningen ansvar for å formulere profesjonsetikken – de forventningene prester setter til seg selv og fellesskapet om standarden på vår tjeneste og profesjonsutøvelse. I dette arbeidet er det viktig å lytte til mange stemmer, både innenfra og utenfra. Gjennom et bredt arbeid i hele organisasjonen i 2016-2017 er profesjonsetikken formulert på nytt.

Profesjonsetikk for prester

Heftet Profesjonsetikk for prester inneholder Presteforeningens profesjonsetiske dokument og refleksjonsdokumentet «Presten og mediene».[...]
Les mer

Presteforeningens arbeid med profesjonsetikk for prester

Presteforeningens representantskap vedtok det nye dokumentet om profesjonsetikk for prester i sitt møte 15.-16. mars 2017. Prosjektgruppe for etikk[...]
Les mer

Hva gjør vi når vi snakker med barn og ungdom?

Hvordan skal vi forstå samtaler med barn og unge under 18 år? Er disse samtalene sjelesorg? Gjelder taushetsplikten slik den defineres i[...]
Les mer

Tidsskrift for Sjelesorg om taushetsplikt i sjelesorgen

Tidsskrift for Sjelesorg har kommet med et dobbeltnummer viet taushetsplikt i sjelesorgen – og Luther som sjelesørgerisk reformator. I dette[...]
Les mer

Presten og mediene – til refleksjon og bevisstgjøring

Presteforeningens Prosjektgruppe for etikk og samfunn (PRES) har utarbeidet et refleksjonsdokument om Presten og mediene. Dokumentet inneholder noen[...]
Les mer

Taushetsplikt og avvergeplikt

Det er på høy tid å avklare forholdet mellom taushetsplikt og avvergeplikt. Kjartan Leer-Salvesen leverer et viktig bidrag med avhandlingen[...]
Les mer

NoU 2016:13 «Samvittighetsfrihet i arbeidslivet»

Samvittighetsutvalget leverte 6.september 2016 sin NoU «Samvittighetsfrihet i arbeidslivet» til arbeidsminister Anniken Hauglie. Utredningen finner[...]
Les mer