Forsiden < Fag og profesjon < Profesjonsetikk

Profesjonsetikk

Tidsskrift for Sjelesorg om taushetsplikt i sjelesorgen

Les mer

Profesjonsetikk for prester

Les mer

Presten og mediene – til refleksjon og bevisstgjøring

Les mer

Hva gjør vi når vi snakker med barn og ungdom?

Les mer

NoU 2016:13 «Samvittighetsfrihet i arbeidslivet»

Les mer

Nyformulering av profesjonsetikken

Les mer

Profesjonsetikk for prester

Les mer

Taushetsplikt og avvergeplikt

Les mer