Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk

Særavtalen gjelder for arbeidstakere som oppholder seg i polare strøk i tjenesteøyemed. Avtalen følger statens «Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk».