Forsiden < Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk

Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk

Longyearbyen kirke

Særavtalen gjelder for arbeidstakere som oppholder seg i polare strøk i tjenesteøyemed. Avtalen er følger statens «Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk».