Nord-Norge-uka

Nord-Norge uka er en administrativ bestemmelse som gir prester ansatt i Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland bispedømmer rett til én uke tjenestefri med lønn.

§ 1 Hvem er omfattet av ordningen

Prester i fast stilling i menighetstjeneste i Nord-Hålogaland bispedømme og Sør-Hålogaland bispedømme gis mulighet til en uke tjenestefri med lønn i tillegg til ordinær ferie.

Dersom ansatte har % stilling både på bispedømmekontor og i prosti tilkommes antall dager i forhold til stillingsprosent i menighetstjeneste (Eks: 50 % på bispedømmekontor gir 0 dager, 50 % i prosti gir 2 dager).

§ 2 Start og slutt i løpet av kalenderåret

Ved oppstart i første kvartal får den ansatte full kvote. Ved oppstart senere i året beregnes antall dager forholdsmessig.

Ved fratreden før hovedferieperioden starter 1. juni har den ansatte som hovedregel ikke krav på Nord-Norge uka.

Nord-Norge uka kan kun avvikles i oppsigelsestiden når avtale er gjort før oppsigelsen er sendt.

§ 3 Uttak av fritid etter denne ordningen

Nord-Norge uka tas ut som hele dager. Det er mulig å ta ut Nord-Norge uka i forbindelse med ferie. Det er ikke anledning til dele opp dager eller beregne halve dager.

Nord-Norge uka kan ikke overføres til neste år eller utbetales.

Ferie og annen fritid skal normalt tas ut i følgende rekkefølge:

– Overførte feriedager

– 4 uker av årets ferie (5 uker for de som er over 60 år).

– Nord-Norge uka

– Den siste ferieuka.

Avspasering og eventuelle seniordager kommer i tillegg.

§ 4 Vikarer

Nord-Norge uka kan ikke tas ut for vikarer /midlertidige ansettelser med varighet i seks måneder eller mindre.

Ansettelse i mer enn 6 måneder = 3 dager

Ansettelse i mer enn 8 måneder = 4 dager

Ansettelse i mer enn 10 måneder gir full kvote.

§ 5 Varighet

Ordningen er fastsatt av Kirkerådets direktør 19.12.2017 og gjøres gjeldende fra 01.01.2018.