Prest på prekestol i middelalderkirke

Foto: Kristianne Marøy

Prest på prekestol i middelalderkirke

Foto: Kristianne Marøy

Gudstjeneste og kirkelige handlinger

Her finner du ressurser til hjelp i arbeidet med gudstjenester og kirkelige handlinger. Liturgier på flere språk, salmeforslag og spesialgudstjenester, strømming av gudstjenester m.m.

Strømming av gudstjenester

Retningslinjer for strømming av gudstjenester. Utarbeidet av KA og Kirkerådet.

Deling av digital sending på Facebook. Tips fra Kirkerådet, laget i forbindelse med korona-nedstengingen.

Liturgier for gudstjenester og kirkelige handlinger

Kirkerådets samleside for de viktigste liturgitekstene til bruk i Den norske kirkes gudstjenesteliv, herunder hovedgudstjeneste, dåp, gravferd og vigsel.

Den norske kirkes gudstjenestebibliotek hos Eide forlag (abonnements-løsning)

Dagens bønn, vedtatt av Kirkemøtet i 2014
Dagens bøn, vedteke av Kyrkjemøtet i 2014

Konfirmasjonsgudstjeneste og bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester, vedtatt av Kirkerådet i 2002
Konfirmasjonsgudsteneste og bøner til gudstenestene i konfirmasjonstida, vedteke av Kyrkjerådet i 2002

Velsignelse av hus og hjem, vedtatt av Kirkemøtet i 2013
Velsigning av hus og heim, vedteke av Kyrkjemøtet i 2013

Liturgier på samisk

Liturgier oversatt til andre språk, blant annet dåpsliturgi på engelsk, tysk og spansk, vigselsliturgi på engelsk og tysk, gravferdsliturgi på engelsk.


Salmer

Salmeverktøyet fra Norsk hymnologisk forening

Norsk salmebok hos Eide forlag (abonnements-løsning)

Månedens salme presentert av Eide forlag

Salmeboka minutt for minutt på nrk.no. Norsk salmebok 2013 synges kronologisk fra perm til perm med kor fra hele landet.

Salmebloggen.no En blogg om salmer og aktuelt bakgrunnsstoff.

Salmeplan for kyrkjeåret ved Arve og Siri Brunvoll. Stoffet har tidligere vært trykket i Norsk kirkemusikk.

Salmeseddel for søndagens gudstjeneste i Frogner kirke

Forslag til salmevalg ved gravferd fra menighetene i Orkdal kirkelige fellesråd. Noen av forslagene har mid-filer med melodi.

Forslag til salmevalg ved vielse fra menighetene i Orkdal kirkelige fellesråd. Noen av forslagene har mid-filer med melodi.

Spesialgudstjenester

Bønneuken for kristen enhet, januar – ressursside hos Norges kristne råd

Samenes nasjonaldag – ressurser for kirkelig markering

Misjon og åpenbaringstid – ressurser fra Kirkerådet

Kvinnenes internasjonale bønnedag, første fredag i mars

Kvinnedagen 8. mars – artikkel fra Kirkerådet. Ressurser hos Norsk kvinnelig teologforening.

Fasteaksjonen – liturgiske ressurser fra Kirkens nødhjelp

Skaperverkets dag – ressurser fra Grønn kirke

Søndag for de forfulgte – ressurser fra Stefanusalliansen

Menneskerettighetssøndag – ressurser fra Kirkerådet

Økumeniske og internasjonale gudstjenesteressurser fra Kirkerådet

TV-aksjonen – ressurser fra Kirkerådet og eventuelt aktuell mottaker av midler fra aksjonen

Gudstjenester i regi av Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Presteforeningen gjør oppmerksom på:

Innholdet på eksterne nettsider som det lenkes til er ikke Presteforeningens ansvar.
Vi mottar ikke godtgjøring for å lenke til sider som driver med salg.

Ressursoversikten er ikke uttømmende. Utvalget av ressurser gjøres av Presteforeningens sekretariat ut fra hva vi tror kan være nyttig for prester. Sidene er under utvikling.
Kjenner du til andre ressurser som kan være nyttig for flere hører vi gjerne fra deg. Send en e-post til sekretariatet.
Meld gjerne også fra hvis du finner lenker som er feil.