Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Bibel og prekenressurser

Her finner du ressurser til hjelp i forberedelser til prekener, andakter og annet arbeid med bibeltekster. Podkaster, nettressurser og prekenblogger.

Podkaster

VID Misjonshøgskolen Tekstgjennomgang Podkast av ukentlige tekstgjennomganger på VID MHS, følger skoleåret.

Bibelbølger fra Bibelselskapet Podkast for inspirasjon, kunnskap og engasjement for Bibelen.

Bibel og Babbel fra MF Podkast om forkynnelse i trosopplæringen.

Introduction to New Testament History and Literature Forelesningsrekke ved Dale B. Martin, Yale University.

Nettressurser

Søndagens tekst på bibel.no

Kirkerådets oversikt over kirkeårets tekster. Tekstene følger tekstrekkene vedtatt av Kirkemøtet, men særskilte tekster for enkelte søndager kan vedtas av Kirkerådet.

Nytt Norsk Kirkeblad – elektroniske utgaver av tidligere numre, siden nettpublisering staret i 2005

Det norske prekeskap – en facebook-gruppe for samtale rundt søndagens tekst, og deling av prekenmanus og andre manus. Gruppen er lukket, men ønsker i følge egen beskrivelse «prester og homiletisk anlagte lekfolk» velkommen. Det må besvares noen spørsmål ved forespørsel om opptak i gruppen.

St. Sunniva – elektroniske utgaver av numre fra 2014


Presteblogger

Martin Enstads prekenblogg Vel talt

Arne Berges blogg med innlegg om blant annet bibeltekster og bibelske landskap

Harald Kaasa Hammers ressurssider til boken La tekstene tale

Harald Hauges prekenblogg Strøtanker

Ann Helen Fjelstad Jusnes’ prekenblogg

Hanne G. Sinkeruds Prekenhjelp, består av to sider:Tekstgjennomganger og prekenblogg.

Øystein Skauges prekenblogg Når ordet skapar ord

Knut Svennings prekenblogg Knuts prekenside

Stein Ødegårds prekenblogg på Brynekyrkja sin nettside


Utenlandske ressurser

Enter the Bible fra Luther seminary

Working Preacher fra Luther seminary

Presteforeningen gjør oppmerksom på:

Innholdet på eksterne nettsider som det lenkes til er ikke Presteforeningens ansvar.
Vi mottar ikke godtgjøring for å lenke til sider som driver med salg.

Ressursoversikten er ikke uttømmende. Utvalget av ressurser gjøres av Presteforeningens sekretariat ut fra hva vi tror kan være nyttig for prester. Sidene er under utvikling.

Kjenner du til andre ressurser som kan være nyttig for flere hører vi gjerne fra deg. Send en e-post til sekretariatet.
Meld gjerne også fra hvis du finner lenker som er feil.