Forsiden < Emneknagg (Tillitsvalgt)

Tillitsvalgt

Hovedavtale KA – fellesråd/menighetsråd

Les mer

Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Les mer

Stiftsstyrene – tillitsvalgte i bispedømmene

Les mer

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Les mer

Enighet om ny arbeidstidsavtale og lederavtale

Les mer

Nå kan du påvirke Presteforeningens strategi fra 2018!

Les mer

KAs hovedavtale – med tilleggsavtale for Den norske kirke (rettssubjektet)

Les mer