Emneknagg: Tillitsvalgt

Tilpasningsavtalen til hovedavtalen i KA og avtale om tillitsvalgtordning for rettssubjektet Den norske kirke

Tilpasningsavtalen gir nødvendige bestemmelser om hvordan medbestemmelse innenfor rammen av Hovedavtalen og tilleggsavtalen i KAs tarrifområde skal praktiseres for arbeidstakere i rettssubjektet Den norske kirke.

EmneknaggerTillitsvalgt
More-button

Håndbok for lokallag

Her finner du litt om hva et lokallag er, din rolle som tillitsvalgt og rammer for tillitsvalgtoppgaven. Dessuten nærmere informasjon om noen konkrete temaer som lokal medbestemmelse, tilsettinger, arbeidsmiljø, studiearbeid og økonomi i lokallaget.

EmneknaggerTillitsvalgt
More-button