Forsiden < Emneknagg (Eksistensiell samtale)

Eksistensiell samtale

Når presten rammes – troens kamp

Les mer

Når presten rammes – rusavhengighet

Les mer

Når presten rammes – sorg og uventet død

Les mer

Konferansestipend vår 2019

Les mer

«Når meningskrisen rammer», Religionspsykologisk seminar 25.oktober 2018

Les mer

Konferanserapport: «Smerte og lidelse», Landskonferanse for helseprestar, 15.-17.oktober

Les mer

Nordisk konferanse i religionspsykologi 22.-23. oktober 2018

Les mer

Høringsuttalelse: NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende

Les mer

Seminarrapport: Den eksistensielle samtalen

Les mer

«Chaplaincy på norsk» – ny konferanse 1. februar 2018

Les mer