Bokomtale: «Gi mine øyne lys»

«Håpsord gjennom mørket»

Boken «Gi mine øyne lys» er skrevet av prest og daglig leder i bymenigheten i Sandnes, Vidar Mæland Bakke. Undertittelen «Håpsord gjennom mørket» er beskrivende for boken i sin helhet, men spesielt for de korte og innholdsrike refleksjonene knyttet til tekster fra salmenes bok.

Nær og personlig

Bakke har skrevet en nær og personlig bok om hvordan det er å være deprimert og troende. Han henvender seg først og fremst til den som strever med tunge tanker, men boken gir mye også til dem som står rundt. Boken kan derfor likeså godt leses av sjelesørgere, forkynnere og kirkelige ansatte som møter mennesker i livskriser. Boken starter med at Bakke inviterer leseren inn i sin egen erfaring av å streve med selvmordstanker som ungdom. Dette gir Bakke troverdighet. Som leser opplever jeg at han med dette bidrar til å bryte ned tabu knyttet til psykisk sykdom i kristne sammenhenger.

Samspill personlig erfaring, teologi og psykologisk innsikt

Forfatteren benytter ulike stiler for å få frem samspillet mellom personlige erfaringer, teologi og psykologisk innsikt. Det er korte refleksjoner knyttet til ord fra salmenes bok, kreativ dialog med personer fra kirkens historie gjennom fiktive brevvekslinger i tillegg til beretninger fra eget liv.
Det er tydelig at forfatteren har god innsikt både i teologi og psykologi, og at han evner å anvende dette på egen erfaring. Dette gjør boken verdifull. Den våger å stille de vanskelige spørsmålene som finnes i mørket uten å komme med lettvinte svar. Gjennom tekstene arbeider han med tro, psykologisk innsikt og praktiske råd som sammen kan være til støtte for den selvmordstruede og dem som står rundt.

I tillegg til egne opplevelser fra ungdomstiden tar Bakke leseren også med inn i opplevelsen av å være utbrent. I fortellingen viser han hvordan ulike mekanismer virker sammen inntil både kropp, hode og tro ikke orker mer. Også her peker Bakke på veier ut av mørket.

Lesverdig

«Gi mine øyne lys» er nær og leseverdig. Med sine korte blikk til psykologi, men dypere teologiske refleksjoner vil den utvilsomt komme i møte mange som strever med mørket. Når Bakke byr på erfaringer av hvordan tro utfordres av depresjon gir den også mange nyttige innspill til dem som på ulikt vis står rundt.
Honnør til Bakke som gjennom boken gir en viktig spore til den åpne samtalen om tro, selvmordstanker og psykisk helse.

Bokfakta: Vidar Mæland Bakke: Gi mine øyne lys, Luther Forlag, 2019