«Når meningskrisen rammer», Religionspsykologisk seminar 25.oktober 2018

– Mening er noe fundamentalt. Når noe er meningsfullt, har vi en grunnleggende følelse av mening. Vi opplever sammenheng, har en retning i livet, kjenner at det har betydning og vi erfarer tilhørighet.

Kristin Kolstad, sykehusprest ved Oslo Universitetssykehus deltok 25.oktober på kurset  «Når meningskrisen rammer» og dette var et lite utdrag fra hennes rapport fra seminaret. Hun skriver videre om hvordan mening oppleves, kilder til mening, meningskrise og meningsintervensjon – alle temaer som Tatjana Schnell berørte i sitt foredrag.

Foredragsholderen Tatjana Schnell er professor i psykologi ved Innsbruck Universitet og Professor II ved MF. Hun er internasjonalt ledende innen forskning på meningsdannelse, meningskriser og hva som gir mennesker opplevelse av mening i livet. MF og Religionspsykologisk senter i Sykehuset Innlandet var arrangører av seminaret.

-Kursdagen berørte også sammenhengen mellom mening og helse, og dette opplevde jeg som utrolig fascinerende og spennende, sier Hanne Dyrendal, sokneprest i Filtvet/Tofte. Som prester møter vi ofte mennesker i kriser, og for en del av de vi møter blir krisene til meningskriser. Når vi i tillegg vet at opplevelse av mening spiller positivt inn på helsen, er det vel verdt å bruke tid på å hjelpe mennesker i meningskriser og mennesker som strever med å finne livet meningsfullt. Hun avslutter sin rapport: Takk for en spennende og interessant dag.

Begge seminarrapportene finnes i lenke nedenfor.