Foto: Helene Moe Slinning

Rådgivning og bistand i arbeidsforholdet

Som medlem i Presteforeningen har du rett på bistand og rådgivning fra våre tillitsvalgte og sekretariatet i spørsmål som gjelder dine lønns- og arbeidsvilkår.

Bistanden gis uavhengig av arbeidsforholdets størrelse så lenge det er relevans for arbeidsforholdet og har betydning for medlemmet som arbeidstaker eller fremtidig arbeidstaker.

Medlemmer som melder seg inn i foreningen mens de er en del av en personalsak har ikke krav på rådgivning i denne saken (jf. foreningens lover § 2).

Normalt vil første kontakt gå til lokal tillitsvalgt, evt. regional tillitsvalgt. Dersom denne ikke kan bistå kan man kontakte stiftsstyret, tariffutvalget eller Presteforeningens sekretariat.