Foto: Helene Moe Slinning

Foto: Helene Moe Slinning

Rådgivning og bistand i arbeidsforholdet

Som medlem i Presteforeningen har du rett på bistand og rådgivning fra våre tillitsvalgte og sekretariatet i spørsmål som gjelder dine lønns- og arbeidsvilkår.

Bistanden gis uavhengig av arbeidsforholdets størrelse så lenge det er relevans for arbeidsforholdet og har betydning for medlemmet som arbeidstaker eller fremtidig arbeidstaker.

Medlemmer som melder seg inn i foreningen mens de er en del av en personalsak har ikke krav på rådgivning i denne saken (jf. foreningens lover § 2).

Normalt vil første kontakt gå til lokal tillitsvalgt, evt. regional tillitsvalgt. Dersom denne ikke kan bistå kan man kontakte stiftsstyret, tariffutvalget eller Presteforeningens sekretariat.

Representantskapet har vedtatt utfyllende retningslinjer om arbeidsrettslig bistand til enkeltmedlemmer.