Forsiden < Stiftsstyrene

Stiftsstyrene

Stiftsstyrene er PFs lønns- og forhandlingsutvalg i de elleve bispedømmene. Stiftsstyreleder er hovedtillitsvalgt for de PF-organiserte prestene i bispedømmet. Stiftsstyrene velges på stiftsmøtene/årsmøtene i det enkelte bispedømme. Stiftsstyrene møtes jevnlig og ivaretar medlemmenes interesser i bispedømmet. Stiftsstyrene er representert i innstillingsrådet ved ansettelser, møter bispedømmeledelsen i regelmessige kontaktmøter og deltar i regionale etter- og videreutdanningsutvalg.

Nord-Hålogaland

Jon Arne Tandberg, leder (970 35 282)
Einar Aksel Rånes Fagerheim, nestleder
Einar Tesdal, medlem og boligombud
Ragnhild Opsahl Bjørvik, medlem

Tor Stranda, varamedlem
Kristian Aasen, varamedlem ¤

Sør-Hålogaland

Nils Jøran Riedl, leder (401 40 385)
Jan Ivar Vorren, nestleder
Leif-Roald Larsen, medlem og boligombud
Kari Sjursen, medlem

Gry Solbraa, varamedlem
Hans Kristian Håland, varamedlem
Rolv Olsen, varamedlem

Nidaros

Eldfrid-Marie Bakken, leder (930 33 641)
Silje Kristin Meisal, nestleder
Sveinung Enstad, medlem
Eirik M. Bakken, medlem

Esbjørn Hummelgård, varamedlem og boligombud
Toril Stendahl
, varamedlem
Tine Jøhnk, varamedlem

Møre

Stein Karstensen, leder (984 16 585)
Ragnhild Annie Fuglseth, nestleder
Finn Ove Kaldhol, medlem og boligombud
Kjetil Austad Endal, medlem

Vidar Rygh, varamedlem
Carina Møller, varamedlem

Bjørgvin

Tom Sverre Tomren, leder (900 49 696)
Gunn-Frøydis Unneland, nestleder
Roald Drønen, medlem
Anna Bæckström Hovda, medlem
Jørgen Knudsen, medlem og boligombud

Astrid Marie Haugland, varamedlem
Andreas Ester, varamedlem

Stavanger

Lars Sigurd Tjelle, leder (51 43 62 10 / 474 51 340)
Eva Marie Aanderaa Vassbø, nestleder og boligombud
Martin Ivar Arnesen, medlem
Sveinar Medhaug, varamedlem

Espen Gya, varamedlem
Anders Hildeng Næss, varamedlem
Øyvind Holtedahl, varamedlem

Agder og Telemark

Albert Martin Walla, leder (922 92 409)
Eirik Nyfeldt Bø, nestleder og boligombud
Georg Eichsteller, medlem

Frode Fjeldbraaten, varamedlem
Tore Smeplass, varamedlem

Tunsberg

Ingulf Bø Vatnar, leder (932 18 383)
Carl-Ove Fæster, medlem
Ola Bakken Erichsen, medlem
Line Lindholm, medlem

Janne Merete Sukka, varamedlem
Marie Lyngseth, varamedlem

Oslo

Inger Anne Naterstad, leder (22 85 63 71)
Jorund Andersen, nestleder
Kåre Rune Hauge, medlem
Asle Røhne Rossavik, medlem

Ole Andreas Holen, varamedlem
Gunnhild Nordgaard Hermstad, varamedlem

Hamar

Stig Johnsbråten, leder (971 29 711)
Signe E. Kvåle, nestleder
Einar Vannebo, medlem
Maria Michaela Holen Bjørndal, medlem

Roger Brevik, varamedlem og boligombud
Geir Wiknes, varamedlem

Borg

Tom Egil Nordengen, leder (982 41 141)
Arne Leon Risholm, nestleder
Maria Vassli Gjære, medlem og boligombud
Anders N. Harboe, medlem

Geir Braadlie, varamedlem
Onesimus Jalata-Nagari, varamedlem