Forsiden < Stiftsstyrene – tillitsvalgte i bispedømmene

Stiftsstyrene – tillitsvalgte i bispedømmene

Stiftsstyrene er PFs lønns- og forhandlingsutvalg i de elleve bispedømmene. Stiftsstyreleder er hovedtillitsvalgt for de PF-organiserte prestene i bispedømmet. Stiftsstyrene velges på stiftsmøtene/årsmøtene i det enkelte bispedømme. Stiftsstyrene møtes jevnlig og ivaretar medlemmenes interesser i bispedømmet. Stiftsstyrene er representert i innstillingsrådet ved ansettelser, møter bispedømmeledelsen i regelmessige kontaktmøter og deltar i regionale etter- og videreutdanningsutvalg.

Nord-Hålogaland

Jon Arne Tandberg, leder (970 35 282)
Einar Aksel Rånes Fagerheim, nestleder
Einar Tesdal, medlem og boligombud
Ragnhild Bjørvik Opsahl, medlem

Tor Stranda, varamedlem

Sør-Hålogaland

Nils Jøran Riedl, leder (401 40 385)
Jan Ivar Vorren, nestleder
Leif-Roald Larssen, medlem og boligombud
Kari Sjursen, medlem

Gry Orfei Solbraa, varamedlem
Hans Kristian Håland, varamedlem
Rolv Olsen, varamedlem

Nidaros

Eldfrid-Marie Bakken, leder (930 33 641)
Silje Kristin Meisal, nestleder
Sveinung Enstad, medlem
Eirik M. Bakken, medlem

Esbjørn Hummelgård, varamedlem og boligombud
Toril Stendahl
, varamedlem
Tine Jøhnk, varamedlem

Møre

Ragnhild Annie Fuglseth, leder (906 35 391)
Finn Ove Kaldhol, medlem og boligombud
Anders Barstad, medlem
Ingrid Finsådal, medlem

Vidar Rygh, varamedlem
Kari Vatne, varamedlem

Bjørgvin

Jørgen Knudsen, leder (951 19 678)
Marianne Bergsjø Gammelsæter, nestleder
Aage Mjeldheim, medlem
Vegard Bondevik Lie, medlem

Rune Minde, varamedlem
Tore Myklebust, varamedlem og boligombud
Magnar Haaland, varamedlem

Stavanger

Martin Ivar Arnesen, leder (51 74 11 32 / 980 37 571)
Sølvi Irene Vinnes, nestleder
Arnt Johan Vistnes, medlem
Lina Håland, medlem

Bjarte Hetlebakke, varamedlem og boligombud
Tor Egil Eriksen, varamedlem
Martin Kolstad, varamedlem
Leif Wikøren Nilsen, varamedlem

Agder og Telemark

Albert Martin Walla, leder (922 92 409)
Eirik Nyfeldt Bø, nestleder og boligombud
Georg Eichsteller, medlem

Frode Fjeldbraaten, varamedlem
Tore Smeplass, varamedlem

Tunsberg

Ola Bakken Erichsen, leder (995 65 766 )
Janne Sukka, nestleder
Carl-Ove Fæster, medlem

Marie Lyngseth, varamedlem

Oslo

Jorund Andersen, leder (957 70 788)
Asle Røhne Rossavik, medlem
Ole Andreas Holen, medlem
Gunnhild Nordgaard Hermstad, medlem

Hamar

Stig Johnsbråten, leder (971 29 711)
Signe E. Kvåle, nestleder
Einar Vannebo, medlem
Maria Michaela Holen Bjørndal, medlem

Roger Brevik, varamedlem og boligombud
Geir Wiknes, varamedlem

Borg

Tom Egil Nordengen, leder (982 41 141)
Arne Leon Risholm, nestleder
Maria Vassli Gjære, medlem og boligombud
Anders N. Harboe, medlem

Geir Braadlie, varamedlem
Onesimus Jalata-Nagari, varamedlem