Program Presteforeningens generalforsamling 11.-13. mars 2024

Endringer i programmet kan forekomme.

Mandag 11. mars

Fra kl 10 Registrering av delegater, deltakere og gjester
OBS! Innsjekk på rom ikke mulig før kl 15.30

Fra kl 11.30 Lunsj

Kl 12.30 Åpning av generalforsamlingen 2024 Møterom Kepler 1-2

Kort pause

Kl 14.00 Generaldebatt og forhandlinger

Kl 15.30 Pause med servering og innsjekking

Kl 16.00 Forhandlinger

Ved møteslutt mandag utløper fristen for å melde nye kandidater til valg. Sendes til pf@prest.no

Kl 18.00          Slutt for dagen. Enkel matservering (rundstykker).

Frist kl 20 mandag kveld for å sende inn endringsforslag til saker. Sendes til pf@prest.no

Kl 20.00 Festmiddag i møtesalen for delegater, deltakere og inviterte gjester.

Tirsdag 12. mars

Kl 08.30 Morgenandakt ved sjømannsprest Henning Vik

Kl 08.45 Forhandlinger

Kl 10.30 Pause med servering

Kl 11.00 Faglig program: Sannhet og forsoning

Kl 11.30 Forhandlinger

Kl 13.00 Lunsj

Frist for å melde resolusjoner er ved møtestart etter lunsj tirsdag. Sendes til pf@prest.no

Kl 14.00 Forhandlinger

Kl 14.45 Kort pause

Kl 15.00 Faglig program: Prest i morgendagens samfunn

Kl 16.00 Pause med servering

Kl 16.30 Forhandlinger

Kl 18.30 Slutt for dagen

Kl 19.00 Middag i hotellets restaurant

Kl 20.30 Busser til Hovin kirke

Kl 21.00 Gudstjeneste i Hovin kirke

Kl 22.15 Busser til hotellet

Onsdag 13. mars

Kl 08.30 Morgenandakt ved sokneprest Berit Øksnes

Kl 08.45 Forhandlinger

Kl 09.30 Pause med utsjekk

Kl 10.00 Faglig program: Psykososialt arbeidsmiljø og relasjonsintenst arbeid

Kl 11.30 Avslutning

Kl 12.00 Lunsj