Ny særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Les mer

Ny særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Les mer

Enighet om ny arbeidstidsavtale og lederavtale

Les mer

KAs hovedavtale – rettssubjektet Den norske kirke

Les mer

Nettverkssamling for kvinnelige tillitsvalgte 1.-2. november 2017

Les mer

Tilpasningsavtalen til hovedavtalen KA – rettssubjektet Den norske kirke

Les mer