Kategori: Ukategorisert

Gjennomslag for Presteforeningen på årets Kirkemøte

Vi har blant annet sikret fagforeningene medvirkning i utvikling av fellesløsningene innen digitalisering og HR, og fått gjennom at handlingsplanen om oppfølging av arbeidet med sannhet og forsoning bør inkludere utdanning og kompetanseutvikling for kirkelig ansatte.

KategorierAktuelt
More-button

Dette skal Presteforeningen jobbe for!

Et hovedmål for PF de neste årene er å styrke arbeidet som profesjonsorganisasjon. Vi skal bevare vårt omdømme som en forutsigbar, troverdig og handlekraftig fagforening for prester, og som fag- og profesjonsforening skal vi fortsatt ha et sterkt kirkepolitisk og samfunnspolitisk engasjement.

KategorierAktuelt
More-button

Informasjon til delegatene på GF 2024

På denne siden kan du lese om generalforsamlingen 11.-13. mars 2024. Her finner du som er delegat, praktisk informasjon om reise m.m. I tillegg får du oversikt over sakene som skal behandles, og lenker til fullstendig program og til Min side der du kan hente ut sakspapirene.

KategorierAktuelt
More-button

Resolusjon: Medbestemmelse og kirkelig organisasjonsutvikling

Denne resolusjonen ble lagt frem av Presteforeningens representantskap og vedtatt av generalforsamlingen 13. mars. Presteforeningens generalforsamling mener det behov for nye og forpliktende former for medbestemmelse på tvers av arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke.

KategorierAktuelt
More-button

Eva Klokkerud er Presteforeningens nye leder

Generalforsamlingen 2024 har valgt Eva Klokkerud som ny leder i Presteforeningen. Arnt Johan Vistnes er valgt som ny nestleder i sentralstyret. Eva Klokkerud (f. 1976) er sokneprest i Haslum,

KategorierAktuelt
More-button

Leders tale på generalforsamlingen 2024

I sin tale til generalforsamlingen 2024 tok PFs avtroppende leder, Martin Enstad, til orde for å endre dagens finansieringsordning for Den norske kirke. Han kom også med en sterk oppfordring om å si ja til det foreslåtte profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte.

KategorierAktuelt
More-button

Generalforsamlingen 2024: Skal fatte avgjørende vedtak for prestene og PF

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og vil alltid vedta strategiske mål og velge leder og sentralstyre når den samles. Denne gangen står et ekstraordinært spørsmål på dagsorden. GF skal si ja eller nei til et nytt felles profesjonsforbund for prester, diakoner og undervisningsansatte.

KategorierAktuelt
More-button

Ny beredskapsavtale: Viktig styrking

Kompensasjonen en prest får for å rykke ut med dødsbudskap på vegne av politiet, økes fra dagens sats på 2402 til 4304 kroner. Grunnkompensasjonen per vaktuke økes med 10 prosent til 4550 kroner og trappes videre opp de neste årene.

KategorierAktuelt
More-button