Kategori: Ukategorisert

Bispemøtet: lite konkret på tiltak

Representantskapet i PF har utfordret Bispemøtet til å være konkret på hvilke tiltak som biskopene vil sette inn for å forhindre at kvinnelige prester blir skadelidende når mannlige kolleger har problemer med kvinners prestetjeneste. Leder Martin Enstad er skuffet over svaret.

KategorierAktuelt
More-button

Landskonferanse 13.-14. juni 2022

Her finner du påmelding til, program og praktisk informasjon om landskonferansen. Landskonferansen er et samlingspunkt for Presteforeningens tillitsvalgte på tvers av tariffområder og organisasjonsverv, som arrangeres de årene vi ikke har generalforsamling.

More-button

Soknets framtid i ljos av erfaringar med tidlegare kyrkjelov

På bakgrunn av funn frå rapporten "Samstyring i ubalanse" (2014) peiker artikkelen på nokre sentrale utfordringar som sokna, innanfor rammene av den lokale kyrkjeordninga, står overfor. Soknet som organisasjon vert drøfta ved hjelp av sosiologen Tönnies sine omgrep "gesellschaft" og "gemeinschaft".

More-button

Bankfordeler hos Nordea

Unio har inngått et samarbeid med Nordea. Det gir medlemmer i PF noen av landets laveste renter på boliglån og billån, samt flere andre fordeler. Sjekk hva du kan spare, og kanskje få et litt enklere liv i tillegg!

KategorierMedlemsfordeler
EmneknaggerMedlemskap
More-button