Hovedavtale Spekter-Unio, inkl. forhandlingssystem

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte.
Avtalen regulerer også forhandlingssystemet i overenskomstområde 10 (helseforetak).

Avtalen gjelder fra 1.januar 2018 til 31.desember 2021