Forsiden < Emneknagg (Utlysninger)

Utlysninger

Søk videreutdanning – frist 15. september 2019: Spesialprest i livssynsåpent samfunn; Ledelse, roller og samspill i menighetene

Les mer

Utlysning Olavstipend 2020

Les mer

Kursstøtte: Husk å melde inn lokallagets studiearbeid for høsten

Les mer

Stipendutlysning – konferansestipender høsten 2018

Les mer

Nordisk Homiletikkonferanse 24.-25. august i København – konferansestipend

Les mer

Videreutdanning – Kursutlysninger med søknadsfrist 15. mars 2017

Les mer

Stipendutlysning – konferansestipender våren 2017

Les mer

Søk videreutdanning innen 15. september: Teologi og forkynnelse i høytidene og PKU

Les mer