Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Søk studentstipend og frie internasjonale stipend høsten 2019

Nå kan du søke Presteforeningens studentstipend og Presteforeningens frie internasjonale stipend.

Studentstipend

Studentstipend er for teologistudenter som er medlemmer av Presteforeningen. Fra 2019 er den årlige rammen for stipendet økt til kr. 50.000,-. Stipendet lyses nå ut to ganger i året, med søknadsfrister 15. mars og 15. september. Maksimalt stipendbeløp er kr. 10.000,- pr. søker.

Les mer om hvordan du søker Presteforeningens studentstipend her.

Frie internasjonale stipend

Frie internasjonale stipend er for medlemmer i Presteforeningen, og til formål som på ulike måter bidrar til at impulser fra andre kirker beriker pastoralteologi/pastoral praksis i Norge, enten det dreier seg om studieopphold, studiereiser, utvekslingsprogrammer eller liknende. Stipendet kan brukes til studier i forbindelse med Erfaringsbasert master i praktisk teologi. Årlig ramme er kr. 50.000,-. Maksimalt stipendbeløp er kr. 20.000,- pr. søker. Stipendet lyses fra og med i år ut to ganger i året, med søknadsfrister 15. mars og 15. september.

Nytt av året er det også at det nå er Presteforeningens fagavdeling som tildeler stipendet (tidligere sentralstyret).

Les mer om hvordan du søker Presteforeningens frie internasjonale stipend her.