Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Kursstøtte: Husk å melde inn lokallagets studiearbeid for høsten

Mange lokallag har ulike former for studiearbeid. Gjennom Akademisk Studieforbund (AKS) kan Presteforeningens lokallag søke støtte til dette. Studiearbeid kan være tekstgjennomgang, studietur, temasamlinger, felles bokstudier med samtale etc. Det er også mulig å søke støtte for studiearbeid som arrangeres i samarbeid mellom prosten og Presteforeningens lokallag.

Kurs det søkes støtte til, må være innmeldt til Presteforeningen i forkant av kurset, men innmelding kan skje hele året. Etter kurset sendes det inn frammøteliste (kursprotokoll) som grunnlag for utbetaling av støtte.

Meld inn studietiltak så tidlig som mulig. Det er mulig å melde inn for hele året hvis planen er klar. Det går også an å melde inn for hvert semester. I tillegg kan mer avgrensede kurs også kvalifisere for støtte. Minimumskravet er 8 studietimer med minst 2 deltakere.

De siste årene har støtten ligget på kr. 100,- pr. gjennomført studietime (uavhengig av antall deltakere).

Plan- og innmeldingsskjema og skjema for kursprotokoll finner du her.

Der finner du også nærmere informasjon om ordningen.