Norderhov kirke i Ringerike prosti.

Norderhov kirke i Ringerike prosti.

Utlysning Olavstipend 2020

Bispemøtet har nå lyst ut Olavstipend for 2020. Søknadsfristen er 1. august 2019.
Alle som sender inn søknad/prosjektbeskrivelse innen 1. juni 2019 vil få en sakkyndig uttalelse til hjelp for videre bearbeidelse av søknaden.

Stipendet skal bidra til utviklingen av praktisk-teologisk kunnskap og kunnskap om praktisk prestetjeneste. Stipendet er på kr. 100.000,- samt permisjon med lønn i 12 måneder. Stipendet kan deles på flere mottakere.

Stipendet tildeles fortrinnsvis menighetsprester med minst 3 års sammenhengende tjeneste.

Det er mulig å søke på prosjekter innen alle praktisk-kirkelige eller teologiske temaområder. Bispemøtet imøteser særlig prosjekter som tematiserer kirken i lokalsamfunnet.

Nærmere informasjon på Bispemøtets nettside.