Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Aktuelt

Se alle More-button

God ferie – du trenger den!

Det er godt og viktig med et skille mellom arbeid og fritid. Ferie er et sånt viktig skille. Ta vare på deg selv, ta ordentlig ferie!

More-button

Ledig stilling: Rådgiver med kommunikasjonsansvar

Vi søker ny kollega til sekretariatet. Stillingen er to-delt: 50 % fast stilling som rådgiver med kommunikasjonsansvar, og mulighet til midlertidig utvidelse med andre oppgaver inntil 100 %. Stillingen passer også for en prest eller annen kirkelig ansatt med interesse for kommunikasjon og arbeidsliv

More-button

Nasjonal arbeidsgiver eller dagens ordning

Slik Presteforeningen vurderer det er det kun to aktuelle alternativer når prostifellesrådet er avvist. Det beste er å etablere en nasjonal arbeidsgiver for alle kirkens ansatte. Alternativet er å beholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med justeringer som sikrer tettere samvirke.

More-button

KUFO: Gratulerer med 50-årsdagen!

Kirkelig undervisningsforbund KUFO fylte 50 år den 7. juni 2022. Presteforeningen gratulerer vår søsterorganisasjon med jubileet! Kateketer og trosopplærere driver et helt sentralt arbeid i kirken, og er nære samarbeidspartnere for mange prester. Vi er veldig glade for å ha dere her!

More-button

Huskeliste for sommervikarer

Her er noen spørsmål som kan være lurt å stille på vei inn i sommervikariat. Det er en tid på året da mange av de faste, de som vet ting, kan være borte. Samtidig er det ofte andre enn man tenker på med en gang som vet mye. Men hvem? Sjekk denne lista; kanskje kommer du på flere!

More-button

Bokomtale: Olsok. Norges feiring av Olav den hellige

Hodnes bok er forvitneleg og relevant lesnad, ikkje minst for oss prestar. Fram mot markeringar og ordskifte knytt opp mot det store Nasjonaljubileet 2030 gir Hodnes kyndige og grundige kulturhistoriske bakgrunnsteppe god ballast for refleksjon kring olavsarven både i kyrkja og samfunnet elles.

More-button