Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Resertifisert som Miljøfyrtårn

Med resertifiseringen som Miljøfyrtårn har vi et tydelig verktøy som gjør det enklere å gjøre klimasmarte valg for PFs virksomhet. Slik kan vi som organisasjon ta vårt ansvar i jobben med å redusere klimautslippene og bidra til å nå FNs bærekraftsmål, forteller generalsekretær Anna Grønvik.

Les mer Resertifisert som Miljøfyrtårn

Enighet i lønnsoppgjøret i KA

Mellomoppgjøret i kirken ble avsluttet med enighet ved midnatt mandag. Oppgjøret fikk en total økonomisk ramme på 2,82 %. Hvordan de økonomiske elementene ble fordelt og hva den enkeltes lønnsøkning blir er noe ulikt for fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke. Les mer her.

Les mer Enighet i lønnsoppgjøret i KA

Aktuelt

Se alle More-button

Resertifisert som Miljøfyrtårn

Med resertifiseringen som Miljøfyrtårn har vi et tydelig verktøy som gjør det enklere å gjøre klimasmarte valg for PFs virksomhet. Slik kan vi som organisasjon ta vårt ansvar i jobben med å redusere klimautslippene og bidra til å nå FNs bærekraftsmål, forteller generalsekretær Anna Grønvik.

More-button

Lokale forhandlinger ved helseforetakene

Lønnsoppgjøret ved helseforetakene har stått på pause mens man ventet på kjennelse fra lønnsnemnda etter streiken før sommeren. Nå er det er åpnet for lokale forhandlinger ved helseforetakene.

More-button

Hjelp flomofrene i Etiopia

Sentralstyret har vedtatt at Presteforeningen gir 50 000 kr til NMS sin Spleis for akutt nødhjelp og gjenoppbygging av Mekane Yesus kirkens teologiske seminar, etter flommen i Addis Abeba. Vil du være med og hjelpe våre venner og kolleger i Etiopia?

More-button

Presteskjorter fra Fair & Square

Bestill før 15. september. Fair & Square tilbyr korte og langermete t-skjorter med snipp i både dame- og herremodeller. Dessuten også kjole med snipp!

More-button

Enighet i lønnsoppgjøret i KA

Mellomoppgjøret i kirken ble avsluttet med enighet ved midnatt mandag. Oppgjøret fikk en total økonomisk ramme på 2,82 %. Hvordan de økonomiske elementene ble fordelt og hva den enkeltes lønnsøkning blir er noe ulikt for fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke. Les mer her.

More-button