Presteforeningen er landets ledende stemme for prester, velkommen til oss!
Gjennom Presteforeningen kan du øve innflytelse ved at prester og teologer står sammen fra studiedagene og gjennom hele arbeidslivet. Vi er fagforening og profesjonsfellesskap. Pådrivere for faglig oppdatering og utvikling av kirke og menighet. Forkjempere for dine lønns- og arbeidsvilkår. Din rådgiver i jobbhverdagen.

Kort sagt: BEST PÅ PREST

Aktuelt

Se alle More-button

Frie internasjonale stipend

Hvert år utlyser Presteforeningen frie internasjonale stipend. Stipendene skal benyttes til formål som på ulike måter bidrar til at impulser fra andre kirker beriker pastoralteologi/pastoral praksis i Norge.

More-button

Studentstipend

Er du teologistudent? Har du et spennende prosjekt på gang? Lyst å dra på teologisk konferanse eller studietur? Presteforeningen utlyser hvert år studentstipend til støtte for faglig faglig forberedelse til prestetjeneste som kommer i tillegg til det ordinære studietilbudet

More-button

Jon Aalborg tilsatt i sekretariatet

Jon Aalborg er ansatt i 50 % stilling som seniorrådgiver med kommunikasjonsansvar i Presteforeningens sekretariat. I tillegg går han inn i en 3-årig 50 % prosjektstilling knyttet til PFs arbeid med kirkelig organisering og intern organisasjonsutvikling. Han begynner 1.10.21.

More-button

Streik ved helseforetakene

Siden 4. juni er det streik ved helseforetakene, etter at Unio og Spekter ikke kom til enighet hos riksmekleren. Som del av Unio er PF også i konflikt, men ingen av våre medlemmer er så langt tatt ut i streik. Vi oppfordrer alle medlemmer om å stille seg solidarisk med kollegaer som er i streik.

More-button

Klar for retreat?

Informasjon om ABC-retreatene for prester og andre menighetsarbeider i Makrillviken, Smøgen, samt planlagt program for 2022.

More-button