Foto fra unsplash.com: Nicolas Morel

Foto fra unsplash.com: Nicolas Morel

Sommerstengt sekretariat

Sekretariatet holder stengt i perioden 10.-28. juli.

Sekretariatets e-post vil bli lest sporadisk, men vil i utgangspunktet først bli besvart når vi er tilbake i august.

Dersom du har en henvendelse som ikke kan vente kan du sende sms til en av følgende for å bli oppringt:

Det er også noe lavere bemanning enn normalt i periodene 3.-7. juli og 31. juli-11. august pga. ferieavvikling og Kirkemøtet, men telefonen (23 08 16 00) er bemannet og e-post blir lest noe hyppigere.

God sommer!

Kategorier

Aktuelt