Reforhandlete særavtaler

Tirsdag 20.august 2019 ble fire særavtaler i virksomheten Den norske kirke (rettssubjektet) reforhandlet mellom Kirkerådet og de tillitsvalgte.

På grunn av noen avtaletekniske utfordringer i forbindelse med forhandlingene før sommeren er det også gjort noen endringer i følgende avtaler som gjelder prester og proster:

Endringene består i at en del paragrafer er strøket fra disse avtalene. Dette innebærer likevel ingen materielle endringer fordi de aktuelle paragrafene gjenfinnes i arbeidstidsavtalen og lederavtalen som er inngått mellom KA og fagforeningene.

For at våre medlemmer og tillitsvalgte på en enkel måte kan få oversikt over sammenhengen mellom avtalene inngått med KA og avtalene inngått med Kirkerådet om arbeidstid, fritid og avspasering for prester og proster har PF laget to artikler der vi har sammenstilt avtalene for prester på arbeidstid, og avtalene for proster og andre prester uten timeregulert arbeidstid.

Kategorier

Aktuelt