Forsiden < Arbeidsvilkår < Tariffområde Spekter

Tariffområde Spekter

Presteforeningen støtter de streikende i Akasias barnehager

Presteforeningen vil med dette gi sin støtte til kampen for en anstendig pensjon og ivaretakelse av avtalte ordninger for de streikende i Akasias[...]
Les mer

Avtale forhandlingssystem

Avtalen mellom Spekter og Unio for overenskomstområde helseforetak er forlenget til 31.12.2017 som følge av at hovedavtalen er forlenget til samme[...]
Les mer

Hovedavtale Spekter-Unio 2013-2016

Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Hovedavtalen er forlenget til 31.12.2017
Les mer