Vernetjenesten

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Den eller de fagforeningene som organiserer flertallet av arbeidstakerne i et verneområde har rett til å utpeke verneombud. Det utpekte verneombudet representerer likevel alle arbeidstakerne uavhengig av fagforeningstilknytning og arbeider på grunnlag av arbeidsmiljøloven.

Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

I Den norske kirke (rettssubjektet) er vernetjenesten bygd opp av tre ledd. Et nasjonalt hovedverneombud med koordinerende rolle, regionale hovedverneombud i hvert bispedømme og Kirkerådets sekretariat, lokale verneombud for hvert prosti.

Om verneombudets rolle fra Arbeidstilsynets hjemmesider

Nasjonalt hovedverneombud: Hilde Fylling

Fra 1.januar 2019 er Hilde Fylling nasjonalt hovedverneombud i Den norske kirke (rettssubjektet). Til daglig er hun sokneprest i Kjerringøy og prest i Rønvik, men de neste to årene skal hun bruke

More-button

IA-avtalen

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er en avtale mellom partene i norsk arbeidsliv og regjeringen. Avtalen ble første gang signert i 2001. IA-avtalens hovedmålsetting er å skape

More-button

Arbeidsmiljø og kulturer i kirken

1.-2. oktober var alle hovedverneombudene i bispedømmene og Kirkerådet samlet til sin årlige konferanse (HVO-konferansen). Programmet favnet både samtaler om arbeidsmiljøet i kirken og faglig

More-button