IA-avtalen

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er en avtale mellom partene i norsk arbeidsliv og regjeringen. Avtalen ble første gang signert i 2001.

IA-avtalens hovedmålsetting er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall, og på denn måten bidra til å øke sysselsettingen. Avtalen bygger på trepartssamarbeidet og på partssamarbeidet på arbeidsplassene. Dette er bærebjelker i inkluderingsarbeidet, og det understrekes at den norske arbeidslivsmodellen har gitt gode resultat for Norge.

Avtalen har ulike virkemidler, og setter arbeidsplassen og arbeidsmiljøet i sentrum. Både ledere, tillitsvalgte og verneombud er avgjørende for innsats og resultater.

Fra og med avtalen som går fra 1.1.2019-31.12.2022 gjelder IA-avtalen hele arbeidslivet, og ikke bare de virksomhetene som etter tidligere avtaler har vært IA-bedrifter.