Forsiden < Lønnstabeller og tilleggslønnssatser i Dnk(r)

Lønnstabeller og tilleggslønnssatser i Dnk(r)

På denne siden finner du lønnstabeller og minstelønnssatser for stillinger i Den norske kirke (rettssubjektet), samt satser for tilleggslønn for arbeid på særskilte tidspunkt og godtgjøring for beredskap. Nærmere forklaring av lønnssystemet finner du i saken Lønn i Den norske kirke (rettssubjektet).

Lønnstabeller

Lønnstabellene har to akser. Den horisontale aksen angir lønnsansienniteten i år (i tabellene forkortet til «Tj.ans.»). Den vertikale aksen angir alternative lønnsstiger (forkortet «Alt.1» osv).

0922 Kapellan og 1537 Prostiprest

Tj. ans0 år1 år2 år4 år6 år8 år9 år10 år16 år
Alt.1447700454800462400470500478100486400494400503000521300
Alt. 2454800462400470500478100486400494400503000512000530500
Alt. 3462400470500478100486400494400503000512000521300540500
Alt. 4470500478100486400494400503000512000521300530500550900
Alt. 5478100486400494400503000512000521300530500540500561800
Alt. 6486400494400503000512000521300530500540500550900572400
Alt. 7494400503000512000521300530500540500550900561800583000
Alt. 8503000512000521300530500540500550900561800572400593600
Alt. 9521300-

 

1555 Sokneprest

Tj.ans.0 år2 år4 år6 år8 år9 år10 år13 år14 år15 år16 år20 år24 år28 år
Alt.1 478100486400494400503000512000521300530500540500550900561800572400583000593600604600
Alt. 2 486400494400503000512000521300530500540500550900561800572400583000593600604600615000
Alt. 3 494400503000512000521300530500540500550900561800572400583000593600604600615000626800
Alt. 4 503000512000521300530500540500550900561800572400583000593600604600615000626800639300
Alt. 5 512000521300530500540500550900561800572400583000593600604600615000626800639300654400
Alt. 6 521300530500540500550900561800572400583000593600604600615000626800639300654400666300
Alt. 7 530500540500550900561800572400583000593600604600615000626800639300654400666300678000
Alt. 8 540500550900561800572400583000593600604600615000626800639300654400666300678000690400
Alt. 9- 604600-

 

1408 Førstekonsulent og 0950 Prestevikar

Tj.ans.01357910
Alt.1 370600375500380200385300390300396200420200
Alt. 2 375500380200385300390300396200401800426800
Alt. 3 380200385300390300396200401800407900433600
Alt. 4 385300390300396200401800407900414000440800
Alt. 5 390300396200401800407900414000420200447700
Alt. 6 396200401800407900414000420200426800454800
Alt. 7 401800407900414000420200426800433600462400
Alt. 8 407900414000420200426800433600440800470500
Alt. 9 420200-

 

Minstelønnssatser for unormerte stillinger (øvrige stillinger)

0935 Domprost678000
0933 Prost593600
1465 Spesialprest494400
1466 Seniorprest494400
1420 Kandidat i stiftspraksis380200
1055 Personalsjef426800
1056 Økonomisjef426800
1072 Arkivleder396200
1211 Seksjonssjef454800
1407 Avdelingsleder440800
1409 Sekretær361500
1433 Seniorsekretær380200
1363 Seniorkonsulent440800
1364 Seniorrådgiver530500
1434 Rådgiver414000
1091 Tekniker361500
1113 Prosjektleder414000
1071 Kontorleder396200

 

Tilleggslønnssatser

For prester omfattet av arbeidstidsavtalen gjelder følgende tillegg (fra 1.5.18)

For arbeid mellom kl 17 og 20 og mellom kl 06 og 07 mandag til fredag: 15 kr/time

For arbeid på lørdag og søndag: 55 kr/time

For arbeid på kveld og natt mellom kl 20 og 06: 45 % av timelønn

For arbeid på helge- og høytidsdager (1. og 17.mai, nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag), samt fra kl 12 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften: 200 % av timelønn

For kontoransatte i bispedømmeråd/Kirkerådet gjelder følgende tillegg (fra 1.1.19)

For arbeid på lørdag og søndag: minst 53 kr/time

For arbeid på kveld og natt mellom kl 17 og 06: minst 28 kr/time

For arbeid på helge- og høytidsdager (1. og 17.mai, nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag), samt fra kl 12 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften: 1 og 1/3 timelønn

Godtgjøring for beredskap

Det ytes en kompensasjon på kr 3500 per vaktuke. I tillegg utbetales kr 2000 per utrykning, uansett hvor lang tid utrykningen tar.
Det kan avtales ordninger med avvikende løsninger for hvem som skal rykke ut, og på hvilke vilkår det skal skje. Da benyttes en forhøyet sats for utrykning på kr 3.500 per utrykning.
Kompensasjon for utrykning tilfaller den presten som rykker ut, selv om dette ikke er vakthavende prest.

Kompensasjon for beredskap inngår i beregningsgrunnlaget for feriepenger og arbeidsgiveravgift, men er ikke pensjonsgivende.

Satsene reguleres 01.09. hvert år med samme prosentsats som rammen for lønnsoppgjøret.