Forsiden < Fag og profesjon < Veiledning

Veiledning

Arbeidsveiledning

Arbeidsveiledning er et redskap for utvikling og vekst i yrkesutøvelsen gjennom hele yrkeslivet. Tilbudet gis til prester, kateketer og diakoner, og[...]
Les mer

Åndelig veiledning

Åndelig veiledning Åndelig veiledning (ÅVL) gir hjelp til å vie oppmerksomhet til troserfaring i hverdagsliv og tjeneste. Veiledningen kan[...]
Les mer

Rapport fra fagavdelingen: ABV for trosopplæringsmedarbeidere i stabskontekster

Presteforeningens fagavdeling har startet opp en ny rapportserie. Serien «Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling» vil bringe[...]
Les mer

Debatt: Arbeidsveiledning

Etter Marit Bunkholts tekst etter ABV-konferansen og Lars Johan Danbolts replikk til denne, melder flere seg på debatten om arbeidsveiledning i[...]
Les mer

Replikk: Å røyke ut en ABV-diskusjon

Professor Lars Johan Danbolt ved MF leverer en replikk til fagsjef Marit Bunkholts refleksjon etter ABV-konferansen, «Å røyke ut en[...]
Les mer

Å røyke ut en ABV-diskusjon

ABV-konferansen 2016 var preget av fortida og så mot framtida. ABV har lidd samme (gode!!) skjebne som så mange andre sider av kirkens virksomhet[...]
Les mer

– Må snakke om taushetsplikt

Prester tolker taushetsplikten så strengt at de ikke melder alvorlige saker til barnevern og politi. Dette kommer frem i Kjartan Leer-Salvesens[...]
Les mer