Forsiden < Fag og profesjon < Veiledning

Veiledning

Arbeidsveiledning

Arbeidsveiledning er et redskap for utvikling og vekst i yrkesutøvelsen gjennom hele yrkeslivet. Tilbudet gis til prester, kateketer og diakoner, og[...]
Les mer

Mentor

En del bispedømmer tilbyr prester, særlig yngre prester, kontakt med en mentor. Se mer om dette på siden www.ressursprest.no.
Les mer

Åndelig veiledning

Åndelig veiledning Åndelig veiledning (ÅVL) gir hjelp til å vie oppmerksomhet til troserfaring i hverdagsliv og tjeneste. Veiledningen kan[...]
Les mer

Rapport fra fagavdelingen: ABV for trosopplæringsmedarbeidere i stabskontekster

Presteforeningens fagavdeling har startet opp en ny rapportserie. Serien «Rapporter fra Presteforeningens fagavdeling» vil bringe[...]
Les mer

Debatt: Arbeidsveiledning

Etter Marit Bunkholts tekst etter ABV-konferansen og Lars Johan Danbolts replikk til denne, melder flere seg på debatten om arbeidsveiledning i[...]
Les mer

Replikk: Å røyke ut en ABV-diskusjon

Professor Lars Johan Danbolt ved MF leverer en replikk til fagsjef Marit Bunkholts refleksjon etter ABV-konferansen, «Å røyke ut en[...]
Les mer

Å røyke ut en ABV-diskusjon

ABV-konferansen 2016 var preget av fortida og så mot framtida. ABV har lidd samme (gode!!) skjebne som så mange andre sider av kirkens virksomhet[...]
Les mer

– Må snakke om taushetsplikt

Prester tolker taushetsplikten så strengt at de ikke melder alvorlige saker til barnevern og politi. Dette kommer frem i Kjartan Leer-Salvesens[...]
Les mer