Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Åndelig veiledning

Åndelig veiledning

Åndelig veiledning (ÅVL) gir hjelp til å vie oppmerksomhet til troserfaring i hverdagsliv og tjeneste. Veiledningen kan gjennomføres individuelt eller i grupper. Dette utføres over et (avgrenset) tidsrom ved hjelp av utvalgte disiplinformer. Vi kjenner ÅVL fra metoder innen retreat og pilegrimsvandring, Lectio Divina og åndelige øvelser i tradisjonen fra Ignatius eller klassikere fra kirkens tidligste tid, og beslektede metoder finnes innen oppmerksomhetstrening eller mindfulness.

I vår norske lutherske kirkekontekst har dette utgjort en mindre fokusert og benyttet kilde. I de senere år har det imidlertid kommet et såpass stort erfaringsmateriale at det er mulig å se ÅVL som en fruktbar vei til spirituell fornyelse og revitalisering, og som et generelt gode både for ansatte og for menighetene. Å arbeide mer målrettet med ÅVL vil i samtidskonteksten imøtekomme en økumenisk utfordring, og det synes å være en målbar sammenheng mellom engasjement for ÅVL og økt bevissthet og engasjement for miljø og sosial rettferdighet.

Det er mange prester som nå har ervervet seg kompetanse på dette feltet via ulike tilbydere i inn- og utland. Drøyt 30 deltakere fullførte ÅVL- kursene som til sammen strakk seg over 5 år, arrangert av Kompetanserådet v/MF og PF.

PF arbeider for at arbeidet med åndelig veiledning forankres i bispemøtet, og sikres på tilsvarende vis som arbeidsveiledning som et fast tilbud.

I kjølvannet av ÅVL-kursene er det også etablert regionale grupper og årlige fagdager. Mange bispedømmer tilbyr prester åndelig veiledning.

Kontaktpersoner i bispedømmene

Borg: Liv Berg Krohn-Hansen og Elisabeth Lund

Nidaros: Hilde-Anette Løvenskiold Grüner

Stavanger: Reidun Kyllingstad, daglig leder Utstein pilgrimsgard. Svein Magne Lura kan kontaktes. Gunhild Andersen retreatprest.

Bergen: Bård Haukedal, personalprest ansatt på Bispedømmekontoret

Fagdag

Det arrangeres årlig en fagdag om åndelig veiledning.

Kategorier

Veiledning