Hovedavtale/ parallellavtale Virke

Hovedavtalen/parallellavtalen for Virke er forlenget for perioden 2018-2021.

Hovedavtalen/parallellavtalen inneholder bestemmelser om samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhetene i tariffområde Virke.