Pensjonister

Pensjonistveiledning

Mange spørsmål reiser seg for pensjonister som ønsker å gjøre tjeneste i kirken. Her samler vi PFs veiledning. Pensjonisters tjeneste I 2014[...]
Les mer

Endring i adgangen til å fakturere bispedømmekontorene fra firma/enkeltpersonforetak

Behov for avklaring Praksis med fakturering av enkelttjenester fra firma/enkeltpersonforetak har vært utøvd noe forskjellig i de ulike[...]
Les mer