Pensjonister

Her finner du veiledningsstoff for pensjonister som ønsker å gjøre tjeneste i kirken.

Endring i adgangen til å fakturere bispedømmekontorene fra firma/enkeltpersonforetak

Les mer