Prest ved alter i moderne kirke

Foto: Kristianne Marøy

Pensjonistenes mulighet for deltakelse på fagforeningsmøtene på prosti- og stiftsplan

Styret i fagutvalg for pensjonister (2015-2018) hadde møte i Kirkens hus 25.04.17. Vi drøftet blant annet pensjonistenes mulighet for deltakelse på fagforeningsmøtene på prosti- og stiftsplan. Vi anmoder å inkludere pensjonister med møteinnkallelse til fagforeningsmøter både i prosti og stift.

Under vårt møte kom det SMS til styremedlem Anne Grethe Hagen fra stiftstyreleder i Stavanger bispedømme. Det hadde ordlyden:

 Kjære PF-medlem!

Den 7. juni skal det være stiftsårsmøte i Stavanger bispedømme på Solborg folkehøyskole, i forkant av bispedømmets prestekonvent. Innkalling og saksliste vil bli sendt ut i god tid før årsmøtet.

Dette årsmøtet er viktig for de av våre medlemmer som er ansatt i bispedømmet, for det vil være valg av stiftsstyre (lønns- og forhandlingsutvalg) og andre relevante saker.

Likevel går denne foreløpige invitasjonen ut til alle våre medlemmer. Vi ønsker å gjøre møtet åpent for alle medlemmer, uansett om man er ansatt i Fellesråd, i andre virksomheter, er pensjonist eller student. Leder av presteforeningen Martin Enstad kommer til å være med og har alltid mye interessant å bidra med.

Venleg helsing

Lars Sigurd Tjelle

Sokneprest i Nærbø/Stiftsstyreleder PF

Vi i Fagutvalg for pensjonister i Presteforeningen (FAPE) anmoder om at prosti- og stiftstyrer gjør det til en fast ordning å inkludere pensjonistene på mail adresselisten slik Stiftstyret i Stavanger bispedømme har gjort. Pensjonister vil ha stor nytte av å oppdatere og tilegne seg informasjon på slike møter.

 

Med vennlig hilsen

Knut Engebu

Nestleder FAPE