Prester som samtaler om bibeltekster

Foto: Kristianne Marøy

Forslag på kandidater til fagutvalg og tariffutvalg

Er du engasjert for din medlemsgruppe? Vil du være med i et av Presteforeningens utvalg? Eller er det et annet medlem du synes bør utfordres? Nå trenger vi forslag på dyktige personer, slik at sentralstyret har gode navn på blokken når de skal oppnevne nye utvalg.

Presteforeningen har nasjonale lønns- og forhandlingsutvalg (tariffutvalg) for de enkelte tariffområdene og fagutvalg for ulike spesialgrupper og fagområder. Utvalgene er viktige ressurser for PFs arbeid for og blant medlemmer i de ulike gruppene. Her kan du være med å påvirke hvordan PF skal jobbe for din gruppe. Lederne i de fleste av utvalgene er medlem i PFs representantskap.

Det skal velges tariffutvalg for følgende tariffområder:
Virke, Spekter og Feltprestkorpset

Følgende fagutvalg skal oppnevnes:
Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd (FAFM), Fagutvalg for proster (FAPR), Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) og Fagutvalg for pensjonister (FAPE).

Tariffutvalgenes virkeperiode sammenfaller med tariffperioden 2018-2020, mens fagutvalgene skal oppnevnes for generalforsamlingsperioden 2018-2021.

Du finner mer informasjon om fagutvalgene her og tariffutvalgene her.