Lønns- og forhandlingsutvalg

For hvert tariffområde velger PF et lønns- og forhandlingsutvalg.