Forsiden < Fag og profesjon < Fagutvalg og prosjektgrupper

Fagutvalg og prosjektgrupper

Fagutvalg for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO)

Fagutvalget for kontoransatte ved bispedømmekontor og Kirkerådets sekretariat (FAKO) er Presteforeningens organ for prester og teologer tilsatt[...]
Les mer

Fagutvalg for proster (FAPR)

Fagutvalget for proster har mandat til å arbeide for å fremme prostenes synspunkter innad i organisasjonen. Utvalget behandler saker fra de[...]
Les mer

Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og menighetsråd (FAFM)

Rundt 60 av Presteforeningens medlemmer er ansatt i fellesrådene som prester eller i andre stillinger. Fagutvalg for tilsatte i fellesråd og[...]
Les mer

Fagutvalg for pensjonister (FAPE)

Fagutvalget for pensjonister skal fremme arbeidet for og blant pensjonister i Presteforeningen, og ta opp saker som berører pensjonisters tjeneste i[...]
Les mer

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH)

Fagutvalg for prester i helsesektoren (FAPH) er Presteforeningens faglige organ for medlemmer blant prester ansatt i helsefeltet; særlig sykehus[...]
Les mer

Fagutvalg for fengselsprester (FAPK)

Fagutvalget for prester i kriminalomsorgen (FAPK) er Presteforeningens organ for fengselsprester med ansettelsesforhold i Den norske kirke. FAPK skal[...]
Les mer

Fagutvalg for studentprester (FAST)

Fagutvalget for studentprester (FAST) er Presteforeningens organ for PFs medlemmer blant studentprester med ansettelsesforhold i Den norske kirke.[...]
Les mer

Fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL)

FAKL er Presteforeningens organ i kjønns- og likestillingsspørsmål. Det skal fremme arbeidet for en aktiv kjønns- og likestillingspolitikk for[...]
Les mer

Prosjektgruppe for etikk og samfunn (avsluttet)

Prosjektgruppen ble opprettet av PFs sentralstyre for en toårsperiode. Gruppen startet sitt arbeid i mai 2014. Gruppen hadde fullført sitt oppdrag[...]
Les mer