Foto: Kristianne Marøy

Ny medlemskategori: Student og prestevikar

Har du tatt pause i studiet for å vikariere som prest? Eller jobber du som prestevikar mens du studerer på deltid? 
Da bør du vurdere om et medlemskap i Presteforeningen med sterkere tilknytning til arbeidsstedet er noe for deg.

Hvis du utfører prestetjeneste i Den norske kirke på fullmakt fra biskopen, kan du så lenge fullmakten varer, og du er tilsatt i Den norske kirke være medlem i Presteforeningen med samme rettigheter som andre yrkesaktive medlemmer. Sentralstyret kan etter søknad utvide medlemsperioden.

Som vikar og under utdanning er man i en særlig sårbar stilling overfor arbeidsgiver, og det kan være godt å ha en fagforening i ryggen. Du betaler kontingent på samme måte som ordinære medlemmer (1,3 % av bruttolønn) og inngår i lokallaget i prostiet der du jobber. Det betyr at vi bedre kan ivareta deg og dine rettigheter som arbeidstaker gjennom våre tillitsvalgte lokalt og i bispedømmet.

Har du spørsmål om ordningen, ta kontakt med sekretariatet.

Ønsker du å endre status fra studentmedlem til denne type medlemskap, eller melde deg inn på denne ordningen?
Fyll ut dette innmeldingsskjemaet.

  • Når du skal velge type medlemskap, velg: «Annet» og gi ytterligere opplysninger i kommentarfelt.
  • Fyll ut kontaktinformasjon og opplysningene om arbeidsforholdet.
  • Ikke fyll ut opplysninger om utdanning/praktikum/ordinasjon, siden du fortsatt er under utdanning.
  • Skriv i kommentarfeltet at du er tilsatt i prestevikariat, hvilket studiested du er tilknyttet og når du regner med å være ferdig med studiene.