(Foto Mostphotos)

(Foto Mostphotos)

Søk stipend før 15. februar!

Ønsker du å hente impulser fra kirker og kirkelig arbeid i andre land? Neste frist for å søke Presteforeningens frie internasjonale stipend er 15. februar. Samme frist gjelder for studentmedlemmer som vil søke støtte til prosjekter, studieturer eller studieopphold.

Som medlem av Presteforeningen har du mulighet til å søke ulike stipend gjennom året.

Frie internasjonale stipend og studentstipendet har to årlige søknadsfrister, 15. februar og 15. september.

Presteforeningen deler også ut konferansestipend, men disse lyses ut etter hvert som de blir aktuelle.

Kategorier

Aktuelt