Lønnsforhandlinger

Presteforeningens tillitsvalgte kan forhandle lønn for deg når du får ny stilling og etter som årene går.

Gjennom sentrale lønnsforhandlinger bidrar Presteforeningen til at du jevnlig får del i sentral lønnsøkning.

Finn din tariffavtale og lønnsplassering her.

Ta kontakt hvis du har spørsmål!

Oversikt over tillitsvalgte i bispedømmene finner du her.
Medlemmer i øvrige tariffområder kan ta kontakt med sekretariatet.

Kategorier

Medlemsfordeler

Emneknagger

Lønn Medlemskap