Forsiden < Arbeidsvilkår

Arbeidsvilkår

Underkategorier

Generelle veiledninger

Her finner du overordnet veiledningsstoff. Lovverk for kirke og arbeidsliv, generelt om tilsetting og ansettelsesforhold, pensjon, pensjonister i[...]
Se hele kategorien

Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet)

Her finner du avtaleverk for ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet). Hovedavtale, hovedtariffavtale, tillitsvalgtordning, lønn, arbeidstid[...]
Se hele kategorien

Tariffområde KA trad (fellesråd/menighetsråd)

Her finner du avtaleverk for ansatte i fellesråd og menighetsråd. Hovedavtale, hovedtariffavtale, lønn, arbeidstid, reise m.m. KA er[...]
Se hele kategorien

Tariffområde Stat

Presteforeningens medlemmer i statlig tariff-område teller om lag 65 medlemmer, og omfatter Feltprestkorpset og enkeltmedlemmer i ulike statlige[...]
Se hele kategorien

Tariffområde Spekter

Her finner du avtaleverk for ansatte i virksomheter i tariffområde Spekter, herunder helseforetakene m.m. Spekter organiserer både tidligere[...]
Se hele kategorien

Tariffområde Virke

Her finner du avtaleverk for ansatte i virksomheter i tariffområde Virke, bl.a. Sjømannskirken, en rekke organisasjoner og private[...]
Se hele kategorien

Tariffområde kommune

Ansatte i kommunene, fylkeskommunene og en rekke kommunale og fylkeskommunale foretak tilhører det kommunale tariffområdet. Alle kommuner og[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Sammenstilling av arbeidstidsavtalen og særavtalen om gjennomsnittsberegning og avspasering

Les mer

Sammenstilling av lederavtalen og Særavtale om avspasering for proster og andre prester som ikke har timeregulert arbeidstid

Les mer

Nå kommer lønnstillegget i tariffområde KA

Les mer