Forsiden < Arbeidsvilkår

Arbeidsvilkår

Underkategorier

Generelle veiledninger

PF veileder medlemmene i alt som gjelder arbeidsforholdet. På den ene siden er arbeidsforholdet regulert av lover, forskrifter og avtaler. På den[...]
Se hele kategorien

Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet)

KA er arbeidsgiverorganisjon for det nye rettssubjektet Den norske kirke og de kirkelige fellesrådene. De fleste medarbeidere i Den norske kirke som[...]
Se hele kategorien

Tariffområde KA trad (fellesråd/menighetsråd)

KA er arbeidsgiverorganisjon for det nye rettssubjektet Den norske kirke og de kirkelige fellesrådene. De fleste medarbeidere i Den norske kirke som[...]
Se hele kategorien

Tariffområde Stat

Presteforeningens medlemmer i statlig tariff-område teller 65 medlemmer.
Se hele kategorien

Tariffområde Spekter

Spekter organiserer både tidligere statlige virksomheter som er fristilt fra forvaltningen og etablert som selvstendige selskaper, en del[...]
Se hele kategorien

Tariffområde Virke

Hovedorganisasjonen Virke organiserer en rekke private organisasjoner og stiftelser innen helse, utdanning og kultur. Tariffbestemmelsene for disse[...]
Se hele kategorien

Tariffområde kommune

Ansatte i kommunene, fylkeskommunene og en rekke kommunale og fylkeskommunale foretak tilhører det kommunale tariffområdet. Alle kommuner og[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Særavtale om beredskap (gjelder fra 4.juni 2018)

Les mer

Ofte stilte spørsmål om ny beredskapsavtale

Les mer

I mål om offentlig tjenestepensjon

Les mer

Foreløpig veiledning til særavtale om beredskap

Les mer