Forsiden < Arbeidsvilkår

Arbeidsvilkår

Underkategorier

Generelle veiledninger

Her finner du overordnet veiledningsstoff. Lovverk for kirke og arbeidsliv, generelt om tilsetting og ansettelsesforhold, pensjon, pensjonister i[...]
Se hele kategorien

Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet)

Her finner du avtaleverk for ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet). Hovedavtale, hovedtariffavtale, tillitsvalgtordning, lønn, arbeidstid[...]
Se hele kategorien

Tariffområde KA trad (fellesråd/menighetsråd)

Her finner du avtaleverk for ansatte i fellesråd og menighetsråd. Hovedavtale, hovedtariffavtale, lønn, arbeidstid, reise m.m. KA er[...]
Se hele kategorien

Tariffområde Stat

Presteforeningens medlemmer i statlig tariff-område teller om lag 65 medlemmer, og omfatter Feltprestkorpset og enkeltmedlemmer i ulike statlige[...]
Se hele kategorien

Tariffområde Spekter

Her finner du avtaleverk for ansatte i virksomheter i tariffområde Spekter, herunder helseforetakene m.m. Spekter organiserer både tidligere[...]
Se hele kategorien

Tariffområde Virke

Her finner du avtaleverk for ansatte i virksomheter i tariffområde Virke, bl.a. Sjømannskirken, en rekke organisasjoner og private[...]
Se hele kategorien

Tariffområde kommune

Ansatte i kommunene, fylkeskommunene og en rekke kommunale og fylkeskommunale foretak tilhører det kommunale tariffområdet. Alle kommuner og[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Alt om arbeidstid for prester i Dnk (rettssubjektet)

Les mer

Alt om lederavtalen, fritid og avspasering for proster m.fl.

Les mer

Nå kommer lønnstillegget i tariffområde KA

Les mer