Forsiden < Arbeidsvilkår

Arbeidsvilkår

Underkategorier

Generelle veiledninger

Her finner du overordnet veiledningsstoff. Lovverk for kirke og arbeidsliv, generelt om tilsetting og ansettelsesforhold, pensjon, pensjonister i[...]
Se hele kategorien

Tariffområde KA Dnk (rettssubjektet)

Her finner du avtaleverk for ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet). Hovedavtale, hovedtariffavtale, tillitsvalgtordning, lønn, arbeidstid[...]
Se hele kategorien

Tariffområde KA trad (fellesråd/menighetsråd)

Her finner du avtaleverk for ansatte i fellesråd og menighetsråd. Hovedavtale, hovedtariffavtale, lønn, arbeidstid, reise m.m. KA er[...]
Se hele kategorien

Tariffområde Stat

Presteforeningens medlemmer i statlig tariff-område teller om lag 65 medlemmer, og omfatter Feltprestkorpset og enkeltmedlemmer i ulike statlige[...]
Se hele kategorien

Tariffområde Spekter

Her finner du avtaleverk for ansatte i virksomheter i tariffområde Spekter, herunder helseforetakene m.m. Spekter organiserer både tidligere[...]
Se hele kategorien

Tariffområde Virke

Her finner du avtaleverk for ansatte i virksomheter i tariffområde Virke, bl.a. Sjømannskirken, en rekke organisasjoner og private[...]
Se hele kategorien

Tariffområde kommune

Ansatte i kommunene, fylkeskommunene og en rekke kommunale og fylkeskommunale foretak tilhører det kommunale tariffområdet. Alle kommuner og[...]
Se hele kategorien

Aktuelt

Ofte stilte spørsmål om beredskapsavtalen

Les mer

Særavtale om beredskap (gjelder fra 4.juni 2018)

Les mer

Veileder til særavtale om beredskap

Les mer

Rekreasjonsuker ved Institutt for sjelesorg

Les mer