Foto: Kristianne Marøy

Foto: Kristianne Marøy

Kom med forslag på kandidater til nytt sentralstyre

Det går raskt mot generalforsamling 15.-17. mars 2021 og dermed også valg av nytt sentralstyre for perioden 2021-2024.

Styret består av leder, nestleder og tre faste medlemmer. I tillegg skal det velges fire varamedlemmer. Begge kjønn skal være representert med minst 40 % i styret, og minst to tariffområder skal være representert i styret.

Nominasjonskomiteen ønsker en så åpen og god prosess som mulig og ber om følgende fra medlemmene:
1) Tenk ut hvem du/styret ditt vil foreslå til valget
2) Spør vedkommende om du kan få lov til å foreslå vedkommende
3) Send inn forslaget til nominasjonskomiteens leder Arild Steinsland innen 1. september.

På forhånd takk!

Med vennlig hilsen nominasjonskomiteen:
Arild Steinsland (leder), Liv Espeland Jettestuen og Gaute Granlund

Relaterte artikler

Foreningens lover

Lover for Den norske kirkes presteforening, vedtatt av generalforsamlingen.

More-button

Generalforsamling 15.-17. mars 2021

SAMMEN I ENDRING 169 delegater er påmeldt digital generalforsamling! Her legges politisk plattform for PF for de neste tre årene, nytt sentralstyre skal velges, vi skal snakke om grønt tariffarbeid og beslutte hvordan organisasjonen skal jobbe fram høringssvar om kirkelig organisering.

More-button

Kategorier

Aktuelt