Nytt sentralstyre 2021-2024

Generalforsamlingen 2021 har valgt nytt sentralstyre for perioden 2021-2024.

Martin Enstad (45) er gjenvalgt som leder for en ny periode

Han har i dag permisjon fra stillingen som sokneprest på Skedsmo, Borg bispedømme. Han har med dette valget fått fornyet tillit for en tredje periode.

Eldfrid-Marie Hollevik Bakken (40) er valgt som ny nestleder

Hun er sokneprest i Orkdal, Nidaros bispedømme. Hun har erfaring som tillitsvalgt på flere nivåer i Presteforeningen, blant annet var hun stiftsstyreleder i Nidaros og medlem av Representantskapet 2017-2020.

Disse tre er valgt som styrets øvrige medlemmer

Jon Aalborg (61)

Jon er sjømannsprest/daglig leder ved Sjømannskirken på Costa del Sol, Spania. Han har erfaring som tillitsvalgt på flere nivåer i Presteforeningen, senest som sentralstyremedlem 2018-2021.

Ingvild Bjørnøy Lalim (28)

Ingvild er kapellan i Vår frelsers og Skåre menigheter i Haugesund, Stavanger bispedømme. Hun har erfaring fra studenttillitsverv i Presteforeningen og en rekke verv i andre kirkelige organisasjoner.

Jon Arne Tandberg (44)

Jon Arne er sokneprest i Hammerfest, Nord-Hålogaland bispedømme. Han har erfaring som tillitsvalgt på flere nivåer i Presteforeningen, og har siden 2016 vært leder av stiftsstyret i Nord-Hålogaland.

Varamedlemmer

Relaterte artikler

Sentralstyret

Sentralstyret er ansvarlig for den daglige driften av foreningen. Sentralstyret består av fem personer som velges for tre år av generalforsamlingen.

More-button

Kategorier

Aktuelt